Teaterhuset

Huset står på en havsstrand 

Teaterhuset som uppfördes för många år sedan visar sig delvis stå på en gammal havsstrand med mycket lera som under vintern orsakar mycket kälskador. Huset har under åren reglerats och pallats upp utifrån den käle som tryckt upp marken. Det har inneburit att huset under vår och försommar lutar åt olika håll som gör att dörrar och fönster inte går att öppna, det är också obehagligt att vistas inne i huset när det lutar åt olika håll.

Styrelsen har diskuterat olika åtgärder för att minska kälförskjutningarna och till slut kommit fram till att anlita en entreprenör som tillsammans med våra egna medlemmar göra en ordentlig insats för att förhoppningsvis få bort problemen med kälskadorna.