Föreningen Karlberg Styrelse 2018

Vid årsmötet den 21 febr 2018 valdes följande styrelse

Ordförande.Patrik Häggqvist tel,070-3925068 patrik.haggqvist@gmail.com

Vice Ordf.Hans Fredricson  0911-658 84, 070 390 11 79, hans.fredricson@telia.com

Ledamot. Magnus Nilsson. 0911 60663, 070-290 0720 magnus.non@telia.com

Kassör. Tore Poromaa 0911 66030, 070-494 0120  tore.poromaa@pitea.se

Ledamot/teatern. Siv Öhman 0911 16478, 070-360 7210 siwan@telia.com

Ledamot/Parken. Ulrika Lindgren 070 555 4995  ulrika.lindgren@ltu.se

Ledamot/Naturstigar. Eric Danielsson0911 60328, 070-643 0515 eric.danielsson@gmail.com

Suppleant. Catharina Pauloff 0911-600 87, 070-542 2947 catharina.pauloff@telia.com

Suppleant. Gunnel Holmberg  070-288 2616 gunnelholmberg5301@hotmail.com

Suppleant.Lennart Norenheim 073-825 4308 l.norenheim@gmail.com