Välkommen som medlem

 Välkommen som medlem i Föreningen Karlberg. 

Föreningen, som är en ideell förening, bildades 1990 och har till ändamål att utveckla och bevara Karlberg som ett kulturhistoriskt minnesmärke och att göra området jämte angränsande strövområden tillgängliga för studiebesök, exkursioner och friluftsliv. 

Vår verksamhet kretsar kring utflyktsmålet ”Karlberg” i Öjebyn med platsen för Patron Hedkvists före detta mönsterjordbruk i centrum där också vår teaterscen för sommarteater ligger. 

Från Karlberg utgår ett antal naturstigar/vandringsleder som vi underhåller. I anslutning till dessa och inom själva området finns grillplatser med bänkar, vissa med vindskydd.

Karlbergteatern är känd över hela landet och i år blir det 21:a året som det blir sommarteater på Karlbergområdet. 

Vårt motto är: Lev i och med naturen 

Föreningen Karlberg

Medlemsavgift 2016

Föreningen är öppen för enskilda och organisationer, som vill stödja föreningens verksamhet.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för kommande året.

Medlemsavgift:  50 kr enskild medlem. 

                         förening/organisation 100 kr.

Det går bra att betala direkt till vårt bankgiro, se nedan. OBS Glöm ej att ange ditt namn och adressuppgifter

Kontakta gärna medlemsansvarig Assar Pettersson tel. bost.0911 66066 mobil 070 639 2505

eller via mail  assar.pettersson@telia.com

Det går även bra att kontakta någon annan i styrelsen

Välkommen

Styrelsen Föreningen Karlberg

Bankgiro mm

Postgironr.                         423795-4
Bankgironr.                        5662-7201
Organisationsnr.                898801-0578ordf.    Assar Pettersson, Stålgatan 12, 943 35 Öjebyn
kassör  Tore Poromaa, Holmvägen 20, 943 35 Öjebyn