Handikappramp

Nu finns möjlighet för rörelsehindrade att komma upp på dammen intill den konstgjorda sjön. Den nya Rampen är klar och kommer att officiellt invigas på Naturdagen den 14 maj 2017.

Områded runt Parken

Bild från dammen intill parken

Karlbergsparken

I närområdet vid sommarteaterna finns fina stigar där man kan vandra runt och se många av de vanligare och en del ovanliga växter och kanske också stöta på en skogsfågel, räv, rådjur eller älg. På ängarna brukar vårfåglarna stanna till och ett tranpar som häckar i närheten brukar svänga förbi på breda vingar.
Längs stigarna i parken finns skyltar uppsatta med bilder och texter där man kan läsa om växterna och djuren i området. Ett av föreningens mål är att sprida kunskap om den natur vi har så unikt lätt tillgång till häruppe, en naturskatt som alla kan dela och som bidrar till att denna del av världen är en av världens bästa ställen att leva.

Vårstädning i Parken

En dag träffades några entusiaster och vårstädade i Karlbergsparken. Det visar sig finnas en hel del arbete, bla måste teaterhuset få nya grundfundament mm och planket måste få nya stöttor.