Nytt Vindskydd Råberget

Nu har vi även bytt ut första Vindskyddet uppe på Råberget.

Tag tillfället att besöka vindskyddet med underbar utsikt mot våran fina skärgård och Norrfjärden. Grilla eran korv ved finns på plats.

Ett stort tack till Eric, Kurt och Harry för arbetet med vindskyddet.

Vandringsleder

Vandringsleder

Från Karlbergsparken utgår flera vandringsleder där man kan promenera eller åka skidor kortare eller längre sträckor. Man kan välja en runda på ett par kilometer upp till 1,7 mil och på vägen stanna till på utsiktsplatser på Råberget eller Falkberget där man ser hela Piteåbygden. På Råberget finns två fina vindskydd där man får använda den ved som finns och elda i de uppgjorda grillplatserna. Delar av lederna är spångade för att det skall vara lättare att ta sig fram.

Klicka på länken nedan för att få en karta över området. Skriv gärna ut den och ta med på turen.

Vi syns på toppen av Råberget!

http://www.foreningenkarlberg.se/documents/Karta.pdf

Utflyktsmål i Öjebyn

Nya utflyktsmål i Piteå. 

Föreningen Karlberg har som mål, att bl.a. locka bygdens människor ut i naturen. I dagarna har , sektionen för friluftsområdet fört upp och byggt färdigt Grillplatsen – Bakvalen på Falkberget. Ett bygge som ”Kent Karlssons grabbar” timrade i vinter på verkstaden i Öjebyn.Platsen på Falkberget ger en vidsträckt utsikt längs med älvmynningen, från Bölebyn ut till havs.

Vi lever nu i ett samhälle som alltmer drar människan, framförallt ungdomen till olika medieapparater TV , dator , mobilplattor m.m. och därigenom förhindrar dem till meningsfull motion. Det blir en stor fara att många unga människor, som därigenom inte ”hunnit” ut och gå eller springa lite, med påföljd att deras kroppar inte utvecklas som de ska.Påföljden blir att de inte orkar leva hela livet med arbete, hem och andra viktiga uppdrag. Kroppen tar slut för tidigt, den har ingen grundberedskap som framtidens aktiva liv kräver. Resultatet kan inte bli annat än ett förkortat och plågsamt slut.

Föreningen Karlberg är nu ifärd med att försöka förhindra denna utveckling.

Vi erbjuder alla att :

1. vandra på våra fina stigar, den längsta är 15 km. – låna kartor ur våra boxar.

2. Besöka våra tre berg, som har fantastisk utsikt åt alla håll.

3. Kulturhistoriska mål : Två st. stora Klapperstensfält - Strandvallar - Boplatsgropar.

4. Husgrunder från Patron Hedqvists historiska jordbruk med olika byggnader, samt stora arealer åkermark - Konstgjord sjö - 5 st grillplatser

5. Växter, många av Norra Sveriges innehållsrika naturrikedomar.

6. Två fiskesjöar : Altertjärn och Nybodtjärn.

Vår förhoppning är att människorna skall använda, stärka sig och njuta av detta innehållsrika landskap.

Lev i och med naturen.

Föreningen Karlberg.